Мэдээ, мэдээлэл

МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙЧИД ДУНДГОВЬ АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА


Их уншсан

АШИГ СОНИРХОЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

САЙХАН-ОВОО СУМ НУТГИЙН ОНЦЛОГТОО ТОХИРУУЛАН ОНГИ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ДАГУУХ ӨВСИЙГ ХУРААЖ ГАР ТЭЖЭЭЛ БОЛГОН БЭЛТГЭЖЭЭ

ХАСХОМ /хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг/

ХАСУМ /хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг/

СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИЙН МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ТАЛБАЙГААС ГАРАХ ТАРЬЦ, СУУЛГАЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 320 ӨРХИЙН 200 МЯНГАН МАЛ ӨВӨЛЖИНӨ

Дундговь аймгийн МСҮТ шинэ хичээлийн жилдээ 450 гаруй суралцагч элсүүлж байна

ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМАНД 320 ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ СУРГУУЛЬ БАРИГДАЖ БАЙНА

Гэрээт малчин өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлж байна

Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиас...