Баримт бичиг

Эрх зүйн сургалт зохион байгуулав.

files/editor/20230914170950ХХҮГ-ын сургалтын тайлан.pdf

Хууль, эрх зүйн хэлтсээс аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/01 дүгээр захирамжаар батлагдсан "Боловсролын чанар, хүртээмжийг дэмжих жил"-д зориулан Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын албан хаагчдад Авлигын гэмт хэргийн тухай ойлголт, авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, мэдэгдэл тайлбар гаргах нь, Эрх зүйн акт боловсруулахад анхаарах зэрэг сэдвүүдээр зохион байгууллаа.