Ил тод байдал

ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ ИХ СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

“Хүний нөөцийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор Нэгдсэн эмнэлгийн Дотор, дотоод шүүрлийн булчирхайн их эмч Ч.Уранбайгаль, “Цэгц билиг” сургуулийн Монгол хэл, бичиг уран зохиолын багш М.Ганбагана нарт тус бүр 10 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.

Мөн аймгийн хэмжээнд 66 албан хаагчид 40,2 сая төгрөгийн батламжийг гардуулж, Эрүүл мэндийн дэмжлэгийн хүрээнд 2 албан хаагчид нийт 10 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.