ТАСЗӨВЛӨЛ

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалт

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА.
  1. Сайхан-Овоо сумын Засаг даргын тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
  2. Сайхан-Овоо сумын Засаг даргын тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржлийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
  3. Эрүүл мэндийн газрын Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хяналт, осол гэмтлийн тандалт хариуцсан мэргэжилтэн
  4. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сан хариуцсан мэргэжилтэн
  5. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Бичиг хэрэг, хүний нөөц, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
  6. Сайхан-Овоо сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ажлын албаны мэргэжилтэн
  7. Их газрын чулууны байгалийн цогцолбор газрын хамгаалалтын захиргааны Хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Бүртгэл: 2023 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 24-ны өдөр хүртэл
Шалгалт: 5 дугаар сарын 31-ний өдөр