ТАСЗӨВЛӨЛ

Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх зар

Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх иргэдийг 2018 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн  08.00-17.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот  өрөөнд бүртгэнэ.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас  болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

Лавлах утас  70592362, 88849729, 

Зарлагдсан ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ,  ирж бүртгүүлэхийг урьж байна. 

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговьаймгийн салбар зөвлөл

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://66.181.166.126/test/web/resadvert.php