Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага