Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

Албан тушаалын нэр Дэлгэрэнгүй
1 ЗДТГ Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолт
2 ЗДТГ Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолт
3 ЗДТГ Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолт