Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

Он Батлагдсан төсөв
2023 он Дэлгэрэнгүй
2024 он Дэлгэрэнгүй