Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

ХОЛБОО БАРИХ УТАС

Өвөр-Угтаал 1-100 тоот, 7 дугаар баг, Эрдэнэдалай сум, Дундговь аймаг, 48150, утас:75115959, 99941455  Цахим шуудан: ebs@erdenedalai.dundgovi.gov.mn