Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Танилцуулга

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ОНЦЛОГ ДАВУУ ТАЛ

Тус сум 1948 онд бүх ажлаараа улсад 1-р байр эзэлж засгийн газрын хүндэт үнэмлэх, 5000 төгрөгөөр, 1951 онд Засгийн газрын жуухаар, 1954 онд анхны хоршоо нь улсад 3-р байр эзэлж шагнуулсаны гадна аймгийн уралдаанд удаа дараа тэргүүлж, айрагджээ.

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ОНЦЛОГ ДАВУУ ТАЛ

Тус сум 1948 онд бүх ажлаараа улсад 1-р байр эзэлж засгийн газрын хүндэт үнэмлэх, 5000 төгрөгөөр, 1951 онд Засгийн газрын жуухаар, 1954 онд анхны хоршоо нь улсад 3-р байр эзэлж шагнуулсны гадна аймгийн уралдаанд удаа дараа тэргүүлж, айрагджээ.