Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА А.ЭРДЭНЭСАЙХАН

Холбоо барих утас: 99069294

Цахим хаяг: 

Ажлын чиг үүрэг: Төр засгийн хууль, тогтоомж, Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын гаргасан эрх зүйн баримт бичгийг даган мөрдөж, хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих, төрийн албыг арга зүйн удирдлагаар ханган, төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий засаг төрийн төлөөлөгч