Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

     

Нэр: Н.Батгэрэл 

Албан тушаал: Засаг даргын орлогч

Холбоо барих утас: 86080694

Цахим шуудан: n.gerlee75@gmail.com

Албан тушаалын зорилго:  

Сумын Засаг даргын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлэх замаар орон нутгийн иргэдийн хөгжилд чиглэсэн Засаг даргын үр нөлөөтэй, тасралтгүй, хэвийн жигд, үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах -Хууль тогтоомжоор бүх шатны Засаг дарга нарт олгосон нийтлэг бүрэн эрх болон сумын Засаг даргын бүрэн эрхийн асуудлаар улс, аймаг, сумын эдийн засаг, нийгмийн ихөгжлийн урт, дунд, богино хугацааны хөтөлбөр, төслүүдийг хэрэгжүүлэх.