Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

Бүтэц, зохион байгуулалт