Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

2022 ОНЫ ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022 оны ёс зүйн зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

ЗДТГАЗРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ