Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

    №                Огноо                    Нэр

А/01 2023.01.06 2023 оны цэргийн бүртгэл явуулах тухай
А/02 2023.01.09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/03 2023.01.10 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
А/04 2023.01.10 Сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай
А/05 2023.01.19 Газар эзэмших эрхийг гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
А/06 2023.02.14 Газар эзэмших эрхийг гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
А/07 2023.02.14 Газар эзэмших эрхийг гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
А/08 2023.02.16 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухайй
А/09 2023.02.20 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай
А/10 2023.02.27 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
А/112023.02.27Газар эзэмших эрхийг гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
А/122023.03.10Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/122023.03.10Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/132023.03.13Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/132023.03.13Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/142023.03.13Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/142023.03.13Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай
А/152023.03.16Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
А/152023.03.16Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/162023.03.16Газар эзэмших эрхийг гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
А/172023.03.17Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/182023.03.21Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай
А/192023.04.04Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай
А/202023.04.07Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/212023.04.17Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай
А/222023.04.17Шүлхийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
А/232023.04.17Бэлчээрийн хөнөөлт үлийн цагаан оготнотой микробиологийн аргаар тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай
А/242023.04.17Бэлчээр чөлөөлөх тухай
А/252023.04.20Малын сэг зэм устгал, халдвар гүйтгэлийн сарын аян зохион байгуулах тухай
А/262023.04.20Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх, оролцоог хангах орон тооны бус дэд зөвлөл байгуулах тухай
А/272023.04.20Техникийн хяналтын үзлэг, тээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл явуулах тухай
А/282023.05.01Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай
А/292023.05.01Уяхан замбуу тивийн наран 3000 уртын дуучид, морин хуурчдын эвент наадам зохион байгуулах комисс томилох тухай
А/302023.05.11Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай
А/312023.05.11Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай
А/322023.05.17Хөрөнгийн үнэлгээний ажлын хсэг байгуулах тухай
А/332023.05.17Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг зохион байгуулах тухай
А/342023.05.17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/352023.05.25Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/362023.05.29Малын хагас жилийн тооллого зохион байгуулах тухай
А/372023.06.07Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн анги байгуулах тухай
А/382023.06.07Газар эзэмших эрхийг гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
А/392023.06.13Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/39,12023.06.08Газар эзэмших эрхийг гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
А/402023.06.13Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/412023.06.13Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/422023.06.19Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/432023.06.19Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
А/442023.06.19Газар эзэмших эрхийг гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
А/452023.06.26Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/462023.07.03ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/472023.07.03Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/482023.07.03Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/512023.07.24Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/522023.07.26Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/532023.08.03Газар эзэмшүүлэх тухай
А/542023.08.14Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
А/552023.08.14Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
А/562023.08.14Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
А/572023.08.15Хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай
А/582023.08.15Хонины цэцэгийн вакцин хийх тухай
А/582023.28.25Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/592023.09.29Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/592023.09.27.Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
А/602023.09.29Газар эзэмшүүлэх тухай
А/612023.10.03комисс томилох тухай
А/622023.10.05Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/632023.10.09Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/642023.10.11Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
А/652023.10.11Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/662023.10.11Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/672023.10.16Гандан хийдийн түүхэн дурсгалт эд зүйлсийг тоолж бүртгэн баримтжуулах тухай
А/682023.10.20комисс томилох тухай
А/692023.10.20комисс томилох тухай
А/702023.10.20Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай
А/712023.11.09Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/722023.11.09Бэлчээрийн хөнөөлт үлийн цагаан оготнотой энгийн механик аргаар тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай
А/732023.11.21Сумын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
А/742023.11.21Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/752023.11.22Түлээ нүүрсний хөнгөлөлт үзүүлэх тухай
А/762023.11.29Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/772023.12.06Жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай
А/782023.12.08Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай
А/792023.12.13Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай
А/802023.12.21Тээвэр шатахууны зардал гаргах тухай
А/812023.12.21Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/822023.12.13Шуурхай штабын бүрэлдэхүүн тодотгол хийх тухай
А/832023.12.13Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай
А/842023.12.13комисс томилох тухай
А/022024.01.02Хэвлэмэл хуудасны индекс батлах тухай
А/032024.01.05Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай
А/042024.01.082024 оны цэргийн бүртгэл явуулах тухай