Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

АХМАДУУДАД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ