Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАХ, ЗАХИДАЛ ХАРИЛЦААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Овог нэр: Г.Эрдэнэтуяа Албан тушаал: Өргөдөл гомдол, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа: Ажлын 5 өдөр, 09.00-18.00,  утас ажлын цаг харгалзахгүй 89012150, 75775959 утсаар хүлээн авна. Өрөөний дугаар: 111 Харилцах утас: 89012150

2-Р УЛИРЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

2-Р УЛИРЛЫН МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

2-Р УЛИРЛЫН МЭДЭЭ