Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

"МАЛ ТООЛЛОГЫН" ЛАВЛАГААГ ЦАХИМААР АВДАГ БОЛЛОО


                                                                                    Иргэн та өөрийн нэр дээрх малынхаа тоо толгойг E-Mongolia системийн "Мал тооллогын лавлагаа" үйлчилгээгээр аваарай.     Цахимаар Шийдье  E-Mongolia 


"ХУРДАН" Төрийн цахим үйлчилгээний төвийн хаяг байршил-Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ-ын 111 тоот өрөөнд

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ТӨРИЙН АРХИВААС ЛАВЛАГАА ЦАХИМААР ЗАХИАЛЖ АВАХ ЗААВАР

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ,

   СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Сумын Засаг даргын санал дүгнэлт

 2. Татварын албаны тодорхойлолт, санал дүгнэлт

 3. СХЗХэлтсийн тохирлын гэрчилгээний хуулбар, санал дүгнэлт

 4. Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, санал дүгнэлт

 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын санал, дүгнэлт

 6. Аймгийн Засаг даргад гаргасан өргөдөл

 7. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар

 8. Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийн гэрчилгээний хуулбар

            Нэмэлт мэдээллийг Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтын хэлтэс 70593075 дугаарын утаснаас авна уу.


ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХДАА БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Аймгийн Засаг даргад хандсан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоот

 2. Өргөдөл гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт Т-2)

 3. Улсын бүртгэлийн болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар батлуулсан)

 4. Өргөдөл гаргагчийн талбайн булангийн цэгүүдийн солбицол, байршил, хилийг харуулсан зураг (2%)

 5. Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь) Төрийн сангийн 100080000941 тоот дансанд тэмдэгтийн хураамж 250000 төлөх

                                                                   6. Монгол улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харъяа татварын албанаас)Хайгуулын ажлын урьдчилсан төлөвлөгөө.

           Нэмэлт мэдээллийг Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтын хэлтэс70593075 дугаарын утаснаас авна уу.


Улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэжбуй ажлын бичиг баримтын бүрдэлЗохиогчийн баримт Гэрээ Гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл Зураг, төсөв хүлээлцсэн акт Төсөв, зураг, Магадлалын дүгнэлт Зохиогчийн хяналтын гэрээ, дүгнэлт Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардлын гүйцэтгэлийн нэгдсэн акт/ Сангийн сайдын 282-ын 16-р хавсралт/ Үнэлгээний хорооны бичиг баримт Тушаал /Үнэлгээний хороо томилсон/ Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэгХурлын тэмдэглэл-1Зарласан баримт/ тендерийн бичиг баримт/Хурлын тэмдэглэл-2Нээсэн баримт Дүгнэлт, тоот Гэрээний баримтМэдэгдэл/ Гэрээ байгуулах, татгалзсан мэдэгдэл/Тушаал / Гэрээ байгуулах тухай/ГэрээҮе шатны хуваарь /Сангийн сайдын 282-ын 9-р хавсралт/ Санхүүжилтийн хуваарь Гэрээ сунгах тоотНэмэлт гэрээ, Үе шатны хуваарь /Сангийн сайдын 282-ын 9-р хавсралт/ Гэрчилгээ, Тусгай зөвшөөрөлИл, далд ажлын акт/ фото зураг/Хурлын тэмдэглэл / Ажилд өөрчлөлт орсон бол/Хүлээн авсан баримтТоот / Тухайн ААН-ын комисс томилж өгнө үү гэсэн албан бичиг/Тушаал /Т ехникийн комисс томилсон/Хурлын тэмдэглэлСаналын хуудасҮүрэг даалгаврын биелэлт Дүгнэлт Захиалагчийн хяналтын баримтЗахиалагчийн хяналтын гэрээДүгнэлтТоот /Тухайн ААН-ын комисс томилж өгнө үү гэсэн албан бичиг/ Барилга байгууламж ашиглалтад

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Даатгуулагчид зориулсан “Нийгмийн даатгал” аппликэйшнийг 2018 оноос эхлэн нэвтрүүлсэн бөгөөд даатгуулагч Та энэхүү аппликэйшнийг ашиглан өөрийн:

 Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн мэдээллээ харах, тодорхойлолт авах;

 Нийгмийн даатгалын сангаас авсан тэтгэвэр, тэтгэмжийн мэдээлэл авах;

 Нэрийн дансны орлогын мэдээлэл харах;

 Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах, гэрээгээ сунгах, шимтгэлээ төлөх;

 Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл авах боломжтой.