Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

газрын гэрчилгээ

2023 оны газар зохион байгуулалт