Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

Батлагдсан төсөв 2023

2022 оны батлагдсан төсөв