Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

5 саяаас дүнгээр гарсан гүйлгээ

энд дарж дэлгэргүй үзнэ үү