Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭЖ БАЙГАА БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ