Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН 2023 ОНЫ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ