Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

Цагаандэлгэр эрүүл мэндийн төвийн ил тодын мэдээ

Цагаандэлгэр эрүүл мэндийн төвийн 2023 оны 04-р сарын ил тодын мэдээ