Өндөршил сум

Дундговь аймаг

2023-05-17БИД ШИЛИЙН БАГАЧУУД ТАЙЛАНТ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2023-05-26

2023-06-02

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРИЙН БАЯРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2023-06-02

МАЛЧИН ӨРХҮҮДЭД ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭЖ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2023-05-31

СУМЫН ИТХ-ЫН БОЛОН ЗДТГ-ЫН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2023-05-30

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ОД ЭС ЭС ХХК ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

2023-05-30

УЛААНБУРХАН, УЛААНУУД ӨВЧНИЙ ЭСРЭГ ВАКЦИНЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

2023-05-30

БАЯР НААДМЫН ТАЛБАЙН АСАР БАРИХ АЖЛЫН ЯВЦАД ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

2023-05-24

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

2023-05-15

СОЁЛЫН СЭРГЭЛТ 2023 АЯНЫ НЭЭЛТЭД ДУНДГОВЬ АЙМАГТ ОРОЛЦЛОО

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Нээлттэй хэлэлцүүлэг

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээлэл

Худалдан авах ажиллагаа

Ерөнхий төлөвлөгөө, газар зохион байгуулалт

Хүн ам / өрх

Мал аж ахуй

Эрүүл мэнд, боловсрол

Засаг захиргааны нэгж

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Тайлар

Санал өгсөнд баярлалаа