Дэлгэрцогт сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

"ХҮҮХДЭЭ СОНСЬЁ, ХАМГААЛЪЯ" АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДЫН ДУНД ЧӨЛӨӨТ ЯРИЛЦЛАГА, НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

"Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр"-ийг угтан ЕБСургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд "Хүүхдээ сонсьё хамгаалъя" чөлөөт ярилцлагыг сумын хүүхэд хамгааллын хамтарсан багаас зохион байгууллаа.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУД

Дэлгэрцогт сумын архи, тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллагын нэрс, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа