Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Танилцуулга

БИДНИЙ БАХАРХАЛ