Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

Ажлын байрны тодорхойлолт хууль, эрх зүй

Хууль эрх зүйн албан тушаалын тодорхойлолт энд дарж үзнэ үү

Ажлын байрны тодорхойлолт Тамгын газрын дарга

Ажлын байрны тодорхойлолт Тамгын газрын дарга 

байгаль орчны мэргэжилтэн ажлын байрны тодорхойлолт

байгаль орчны мэргэжилтэн ажлын байрны тодорхойлолтfiles/esumd/20231115171136Байгаль орчин-АБТ.