Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

Сүү хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ.

Энэ хичээлийн жилд долоо хоногийн даваа,мягмар, лхагва гарагт бага ангийн сурагчдад сүү өгч эхэллээ.