Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.МЯДАГМАА

Тавин овогт Намсрайн Мядагмаа 1965 онд Дэрэн суманд төрсөн

Боловсрол:

 • 1973-1981 онд Дэлгэрцогт сумын дунд сургууль,  
 • 1981-1983 онд Мандалговь хотын 1- р 10 жилийн сургууль,
 • 1983-1988 онд Политехникийн дээд сургууль  Мэргэжил Инженер эдийн засагч

Ажлын туршлага:

 • 1988-1993 онд Аймгийн хүнсний үйлдвэрт эдийн засагч,
 • 1993-2000 онд Дэрэн сумын ЗДТГ-т татварын улсын байцаагч,
 • 2001-2012 онд Сумын Засаг даргын орлогч,  
 • 2012 -2020  Сумын засаг дарга 2021 оноос Сумын Засаг даргын орлогч

Согуульт ажил

 • Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 2 удаа
 • Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчөөр 4 удаа

Гавьяа шагнал:

 • Хөдөлмөрийн хүндэт мядаль-2013 он
 • Статистик бүртгэлийн тэргүүний ажилтан2011 он
 • Санхүү бүртгэлийн тэргүүний ажилтан-2019 он
 • Аймгийн тэргүүний ажилтан2006 он
 • Алтан гадас одон-2022 он
 Холбоо барих: Цахим хаяг:mydagmaa@deren.du.gov.mn