Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

Холбоо барих


Дундговь аймаг Дэрэн сум 4-р баг Шанд 6-608 тоот 

Утас: 70596519, 80553722

Цахим хаяг: ebc_deren@dundgovi.gov.mn

Facebook хаяг: Дэрэн Сургууль