Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

Танилцуулга

     Дэрэн сумын Хүн эмнэлэг  нь анх 1936 онд 2 сувилагч ,  2  гэр барьж  байгуулагдаж  байсан . 1966 онд  бага эмчийн  салбар  болон  өргөжиж  4-н  орон тоотойгоор  үйл ажиллагаагаа  явуулж байгаад 1976 онд Хүн  эмнэлгийн  салбар болон өргөжин тэлсэн . 2007 онд Эрүүл мэндийн  төв гэсэн статустай болж одоогийн байдлаар 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна .Үүнд : Салбарын эрхлэгч -1   багийн  их эмч -1 , эх баригч бага эмч -2 , дүн бүртгэл дархлаажуулалт-1 ,лаборант -1 , сувилагч -4  нябо-1 , нярав -1 , үйлчлэгч -2 ,тогооч -1, жолооч -1  .  Дэрэн сумын  4-н багийн 2138 хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна .

    Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлж , хүн амд эрүүл мэндийн боловсролыг тасралтгүй олгож урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ хийх замаар өвчлөлийг бууруулж , дундаж наслалтыг уртасган эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэх нь сумын эрүүл мэндийн төвийн ЭРХЭМ ЗОРИЛГО мөн .

       Сумын  эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны стандарт , магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангасан , Өндөр мэдлэг ур чадвар бүхий  эмч мэргэжилтнүүдээр ард иргэдийн хүсэн хүлээж буй эрэлт хэрэгцээнд хийцсэн , үр дүнд чиглэсэн  үйл ажиллагаа явуулдаг ,ЭХ ХҮҮХДЭД-д ээлтэй загвар эрүүл мэндийн төв болно .