Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

Сургуулийн сайн эхлэл-Сургуулийн сайхан амьдрал төсөл хэрэгжиж байна.

Дани улсын хөрөнгө оруулалттай Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэгтэй хамтран Сургуулийн сайн эхлэл-Сайхан амьдрал төслийг хэрэгжүүлж байна.Уг төслийн хүрээнд малчдын 5 настай хүүхдүүдийг сургуульд бэлтгэх зорилгоор 5 настай хүүхдийн эцэг эхтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан сургуульд бэлэн байдлын үнэлгээ авч хичээлийн хэрэглэгдэхүүн ном гарын авлага тараан өглөө.