Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

Сургуулийн эрхэм зорилго

        Хүүхэд нэг бүрийн хөгжил, төлөвшилд тулгуурласан хариуцлагатай, ил тод боловсролын үйлчилгээг түгээж, сурлагын чанарыг тасралтгүй ахиулахад оршино.

АЛСЫН ХАРАА 

Үндэсний уламжлал,өв соёлоо дээдэлсэн, үйл ажиллагаа нь тогтвортой, сургалтын чанараар тэргүүлэгч орчин үеийн сургууль болно.

УРИА 

ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА