Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Танилцуулга

МИНИЙ НУТГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН

Далай овоо / Ломборенчин /

МИНИЙ НУТГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН

Үнстийн Цагаан-Овоо

МИНИЙ НУТГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН

Олон овоотын хиргисүүр

МИНИЙ НУТГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН

ДАМБАДАРЖАЙЛЭН ХИЙД

МИНИЙ НУТГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН

Жанжин Мижидийн музей