Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

БҮЖГИЙН БАГШ, ХӨГЖМИЙН БАГШ АЖИЛД АВНА.

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ

Эрдэнэдалай сумын Соёлын төвд ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 1-р улирлын тайлан