Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

ЭРДЭНЭДАЛАЙ СУМЫН АЙМГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГ

МАНАЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО