Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Нийт 49 өргөдөл хүлээн авч хугацаанд нь шийдвэрлэсэн

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээлэл

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний технелоги, чанарын шаардлагыг хангасныг 2023-2026 оны 01 дүгээр сарын 02 хүртэл магадлан итгэмжилж