Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Танилцуулга

ЭРДЭНЭТ МАЛ СҮРЭГ МИНЬ

СУМЫН МАЛ СҮРЭГ 15,1 ХУВИАР ӨСЛӨӨ