Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

ИТХ-ын дарга Цэдэвдоржийн Сансармаа

ИТХ-ын даргын танилцуулга