Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

"ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ"

Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын орлогчийн танилцуулга.