Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

"ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ"

3 дугаар улирлын байдлаар