Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

ОгнооНэр
А/022023-01-02Хэвлэмэл хуудасны индекс батлах тухай
А/072023-03-07../files/sumdlaw/20231206131258Зэрэг дэв олгох тухай.pdf
А/082023-06-20../files/sumdlaw/20231206131228Цалингийн урамшуулал олгох тухай.pdf
А/112023-10-27Өмч хамгаалах зөвлөл байгуулах тухай