Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"БАГШ НАРЫН БАГА ХУРАЛ"

БАГШ НАРЫН БАГА ХУРАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

"CHIP" ТӨСӨЛ

"CHIP" төслийн танилцуулга

“ТАБЛЕТТАЙ БАГШ ХӨТӨЛБӨР”

“ТАБЛЕТТАЙ БАГШ ХӨТӨЛБӨР”-Н ТАНИЛЦУУЛГА

ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ III ХӨТӨЛБӨР

ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ III ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

"САЙН БАГШ- САЙН ЦЭЦЭРЛЭГ: ХӨТӨЛБӨР"

"Сайн цэцэрлэг-Сайн багш" ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

"СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БЭЛТГЭЛ БҮЛГИЙН БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТ"

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БЭЛТГЭЛ БҮЛГИЙН БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

"ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН АЖИЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨН "

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН АЖИЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

“УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ-2023” СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН "

“УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ-2023” СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

"АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ"

АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

"ДЭЛХИЙН БАГШ НАРЫН 29, МОНГОЛЫН БАГШ НАРЫН 57 ДАХЬ ӨДӨР"

ДЭЛХИЙН БАГШ НАРЫН 29, МОНГОЛЫН БАГШ НАРЫН 57 ДАХЬ ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

"БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ"

БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

"ТЭНГЭРИЙН БИЧИГ ЦАХИМ УРАДЛААН"

ТЭНГЭРИЙН БИЧИГ ЦАХИМ УРАЛДААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

"НОГООН БЭРС"

"Ногоон бэрс" Танилцуулга

"ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНАЛ"

ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНАГДЛАА

"ЦАСНЫ БАЯР"

"ЦАСНЫ БАЯР"

"ШАГАЙ НААДГАЙ"

"ШАГАЙ НААДГАЙ"

"ХАМТЫН ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ" ИЛТГЭЛ

"ХАМТЫН ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ" ИЛТГЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

"ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ"-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД АРГА ЗҮЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

"ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ"-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД АРГА ЗҮЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

"БАЙГАЛЬ ЦАГ АГААРЫН ХҮНД ҮЕИЙГ ХАМТДАА ДАВАН ТУУЛЦГААЯ" АЯН

"БАЙГАЛЬ ЦАГ АГААРЫН ХҮНД ҮЕИЙГ ХАМТДАА ДАВАН ТУУЛЦГААЯ" аяны танилцуулга

"ХАМТЫН ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ" ИЛТГЭЛ

"ХАМТЫН ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ" ИЛТГЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА