Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

"ЗАСАГ ДАРГА"

Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын танилцуулга.