Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

ОгнооНэр
А/022023-01-02Бүтэц орон тоо батлах тухай
А/052023-01-09Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай
А/122023-03-01Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/102023-03-01Сумын Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай
А/452023-04-27Эрчим хүчний хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай
А/562023-05-04Эрх зүйн хөтөч багийг шинэчлэн томилох тухай
А/842023-06-26Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай
А/1092023-09-29Сумын "Идэр мэргэн" цол олгох тухай
А/1532023-12-06../files/sumdlaw/20231206121236Мал тооллого.pdf