Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"ХОЛБОО БАРИХ ДУГААР 88771444 ЭМТ-ИЙН ДАРГА Э.САРУУЛЖАРГАЛ"

"ХОЛБОО БАРИХ ДУГААР 88771444 ЭМТ-ИЙН ДАРГА Э.САРУУЛЖАРГАЛ"

"ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХОЛБОО БАРИХ ДУГААР 98633229"

"ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХОЛБОО БАРИХ ДУГААР 98633229"