Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

ИТХ-ын мэргэжилтэн Ганцэцэгийн Гэрэлтуяа

1998 онд Дэлгэрхангай суманд төрсөн. 2016-2020 онд МУБИС-ийг нийгмийн ажилтан мэргэжлээр 4 голчтой төгссөн. 2021 оны 3 сард ТАХ-ийн шалгалтыг өгч тэнцэн, 4 сард сумын ЗДТГ нийгмийн бодлогын мэргэжилтнээр ажиллаж, 2023 оны 4 сараас ИТХ-ын ажлын албанд мэргэжилтнээр ажиллаж байна. 2022 онд аймгийн 80 жилийн ойн медаль, аймгийн хүндэт тэмдэг, 2023 онд сумын 100 жилийн ойн медалиар шагнагдсан.