Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

"ЗАСАГ ДАРГА"