Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Мэдээ

Монголын баялаг 330